• Σε ποιους απευθύνεται η ψυχοθεραπεία; • Η ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους που επιζητούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό τους και με τους άλλους ανθρώπους. Απευθύνεται, επίσης, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια δυσλειτουργία, την οποία πλέον δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους και η οποία δυσχεραίνει τη ζωή τους. Η δυσλειτουργία μπορεί να αφορά: άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αναβλητικότητα, θυμό, φοβίες, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, προβλήματα σχέσεων, διατροφικές διαταραχές, πένθος, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, ψυχοσωματικά, διαταραχή του ύπνου κ.λ.π. Οι δυσλειτουργίες αυτές στην εποχή μας είναι πολύ συνηθισμένες και συναντώνται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής τάξης, μορφωτικού επιπέδου και πνευματικής κατάστασης.