Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας » Κατάθλιψη: Ας μιλήσουμε». “Η κατάθλιψη δεν είναι κάτι που επιλέγεις.» Η φωτογράφος Katarzyna Napiórkowska δημιούργησε ένα ωραίο βίντεο που παρουσιάζει τον φαύλο κύκλο της κατάθλιψης και πως μπορείς να χαθείς μέσα σε αυτόν

http://www.videoman.gr/89317https://external.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQBXbr6LtOsxRgG7&w=130&h=130&url=http%3A%2F%2Fwww.videoman.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsddefault1175-640×360.jpg&cfs=1&sx=161&sy=0&sw=360&sh=360&_nc_hash=AQDzJpSDoOesaie8