Ευχαριστούμε όσους ήρθαν στην ανοιχτή συζήτηση μας σήμερα! Ήταν μια εποικοδομητική εμπειρία! Ξανά σύντομα μαζί σας και με άλλη θεματολογία!