Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο ‘Δια.σύνδεση’ Τι είναι η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και ποια η αποτελεσματικότητα της; Τι είναι η Συστημική Ψυχοθεραπεία και σε ποιους απευθύνετε ;