Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2017 με θέμα «Ψυχική Υγεία και Εργασία» Ψυχική Υγεία και Εργασία στοχεύει στους πιο κάτω άξονες: • Να προαγάγει τη θετική ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο • Να κατανοήσει και να προλάβει εκείνους τους παράγοντες που προκαλούν στρες και προβλήματα ψυχικής υγείας • Να στηρίξει όσους εργαζόμενους αναπτύσσουν προβλήματα ψυχικής υγείας • Να αναπτύξει αποτελεσματικές πολιτικές ενσωμάτωσης και πρόσληψης ατόμων που έχουν βιώσει προβλήματα ψυχικής υγείας Εργασιακό Άγχος Το 2004, οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι (Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις) κατέληξαν στη Συμφωνία Πλαίσιο για το Εργασιακό Άγχος. Το άρθρο 4 της Συμφωνίας δηλώνει ότι αν εντοπιστεί ένα πρόβλημα εργασιακού άγχους, πρέπει να αναληφθεί δράση για να αποτραπεί, να εξαλειφθεί ή να μειωθεί. Η ευθύνη για τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων ανήκει στον εργοδότη. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συμφωνίας, τα μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής: Μέτρα διαχείρισης και επικοινωνίας Κατάρτιση διοικητικών στελεχών και εργοδοτουμένων Παροχή πληροφοριών και διαβουλεύσεις με τους εργοδοτούμενους Στην Κύπρο, το 2008 υπογράφηκε από Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων η «Συμφωνία Πλαίσιο για το Εργασιακό Άγχος». Συμπτώματα Εργασιακού Άγχους Φυσικά συμπτώματα ◦ Αύξηση πίεσης (blood pressure) ◦ Ταχυκαρδία ή αρρυθμία ◦ Εφίδρωση ◦ Πονοκέφαλοι ◦ Ζαλάδες ◦ Επηρεασμός όρασης ◦ Πόνοι στο σβέρκο και τους ώμους ◦ Ξηρότητα λαιμού και στόματος Συμπτώματα συμπεριφοράς/Ψυχολογικές Εκδηλώσεις ◦ Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ ◦ Κάπνισμα (έναρξη ή αύξηση συχνότητας) ◦ Δυσκολία ξεκούρασης / ύπνου ◦ Μειωμένη συγκέντρωση / ελέγχου ◦ Μειωμένη αντίληψη ◦ Ευερεθιστότητα ◦ Αδυναμία διεκπεραίωσης εργασίας Έμμεσα Συμπτώματα ◦ Ανθρώπινα λάθη ◦ Ατυχήματα – Μικροτραυματισμοί ◦ Εργασιακό κλίμα / σχέσεις ◦ Αποφυγή εργασίας, ◦ Απουσίες από την εργασία, ◦ Ροπή σε ατυχήματα Πήγες http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/pdf/Work_related_stress.pdf http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/69FE35342D7E7E96C2257DF00036C157?OpenDocument