Ευχαριστούμε όσους έλαβαν μέρος σήμερα στην ανοιχτή συζήτηση για τα όρια στα παιδιά! Περισσότερα στο βιωματικό εργαστήρι μας. Καλό Σαββατοκύριακο!