Ευχαριστούμε όσους έλαβαν μέρος σήμερα στην ανοιχτή συζήτηση για το άγχος! Περισσότερα στο βιωματικό εργαστήρι μας. Καλό Σαββατοκύριακο!😃