Στα πλαίσια της εβδομάδας εθελοντισμού το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Δια.σύνδεση έλαβε μέρος με την Ανοιχτή Συζήτηση για το Άγχος. Ευχαριστούμε όσους ήρθαν ! Δείτε τις επόμενες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή την εβδομάδα εθελοντισμού. Μπορεί να σας ενδιαφέρει!