Ενημέρωση: Νέες ημερομηνίες😀 – Βιωματικό εργαστήρι «Επεξεργάζομαι, κατανοώ και διαχειρίζομαι το άγχος μου» Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι τις 08/03/2018. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνήστε στο 96433036.