Τι είναι η ψυχοθεραπεία; Σε ποιους απευθύνεται η ψυχοθεραπεία; Γιατί είναι δύσκολο το πρώτο βήμα; Πώς μπορώ να βρω ψυχοθεραπευτή;