«Οι άνθρωποι είναι έργα σε εξέλιξη που λανθασμένα νομίζουν πως έχουν τελειώσει.»