Μια γρήγορη ματιά γύρω από τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή Τι είναι και ποία τα συμπτώματα; Πώς δουλεύει η γνωσιακή συµπεριφορική θεραπεία στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή;