Μια γρήγορη ματιά γύρω από τη μείζων καταθλιπτική διαταραχή Τι είναι και ποία τα συμπτώματα; Πώς δουλεύει η γνωσιακή συµπεριφορική θεραπεία στη μείζων καταθλιπτική διαταραχή;