•Υπηρεσιες•

Το Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο Δια•Σύνδεση παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:
  • Ατομική Ψυχοθεραπεία
  • Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
  • Θεραπεία Ζεύγους
  • Βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις στην κοινότητα, σε σχολεία, σε επαγγελματικούς χώρους

 

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Στόχος μας, μέσω της ατομικής ψυχοθεραπείας, είναι να διερευνήσουμε μαζί τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε, να την κατανοήσουμε και να βρούμε τρόπους να την αντιμετωπίσουμε όσο πιο αποτελεσματικά και ουσιαστικά γίνεται. Θα θέσουμε μαζί στόχους μέσω των οποίων θα φτάνουμε κάθε φορά πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι συναντήσεις μας θα είναι κατά κύριο λόγο εβδομαδιαίες (διάρκειας 60 λεπτών). Βασικά στοιχεία των συναντήσεων μας είναι η εχεμύθεια, ο επαγγελματισμός και η αποδοχή. Για ραντεβού θα πρέπει να επικοινωνήσετε στα τηλεφωνά 96-433036 και 99-166670 είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

 Η οικογενειακή θεραπεία στοχεύει στο να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειάς σας να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά μεταξύ τους και να ενεργοποιήσουν τις δυνατότητες και τα αποθέματα που κουβαλούν. Σε άλλες περιπτώσεις, οι οικογένειες μπορεί να στραφούν σε έναν οικογενειακό θεραπευτή για να αντιμετωπίσουν θέματα ψυχικής υγείας που επηρεάζουν ολόκληρη την οικογένεια όπως: η ύπαρξη μιας διαγνωσμένης ψυχικής ασθένειας σε ένα μέλος της ή δύσκολες συμπεριφορές του παιδιού. Οι συναντήσεις μας θα είναι εβδομαδιαίες ή κάθε δεκαπέντε μέρες (διάρκειας 75 λεπτών) . Για ραντεβού θα πρέπει να επικοινωνήσετε στα τηλεφωνά 96-433036 και 99-166670 είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

Θεραπεία Ζεύγους

Συνήθως στη σχέση σας υπάρχουν δυσκολίες όταν η λύση ή οι τρόποι που χρησιμοποιούσατε μέχρι πρότινος δεν λειτουργούν πλέον. Η κρίση ή οι δυσκολίες στη σχέση μας μπορεί να προκληθούν από κάποιο εξωτερικό γεγονός, όπως είναι μια αλλαγή κατοικίας, μια αρρώστια, ένα τρίτο πρόσωπο στη σχέση ή ο ερχομός ενός παιδιού. Μπορεί, ακόμα, να υπάρξει κρίση ή να εμφανιστούν δυσκολίες όταν πρωτοεμφανιστεί και μια νέα εσωτερική ανάγκη σε εσάς ή στο σύντροφό σας όπως: ανάγκη για μεγαλύτερη δέσμευση ή για περισσότερη ανεξαρτησία , ανάγκη για μεγαλύτερη απόσταση ή πιο στενή επαφή με την πατρική οικογένεια. Η θεραπεία ζεύγους έχει σαν στόχο το να ακουστούν οι διαφορετικές αφηγήσεις, η δική σας και του συντρόφου σας, να αναδυθούν πρότυπα σχέσεων ανάμεσά σας καθώς και να αποκατασταθεί η επικοινωνία. Οι συναντήσεις μας θα είναι εβδομαδιαίες ή κάθε δεκαπέντε μέρες (διάρκειας 75 λεπτών). Για ραντεβού θα πρέπει να επικοινωνήσετε στα τηλεφωνά 96-433036 και 99-166670 είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται και διαδικτυακά.

Βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις στην κοινότητα, σε σχολεία, σε επαγγελματικούς χώρους

Διοργανώνουμε βιωματικά εργαστήρια (ενδεικτική θεματολογία: επικοινωνία, διαχείριση άγχους, αυτογνωσίας), όπου θα μπορείτε να συμμετέχετε και να ζήσετε την εμπειρία της ομάδας αλλά και του βιωματικού τρόπου προσέγγισης σε θέματα που σας ενδιαφέρουν. Η συχνότητα είναι κατά κύριο λόγο εβδομαδιαία και η διάρκεια διαφοροποιείται ανάλογα από το βιωματικό εργαστήρι. Θα μπορείτε να ενημερώνεστε είτε μέσω της ιστοσελίδα μας, είτε αποστέλλοντάς μας το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, όπου θα λαμβάνετε σχετικές ειδοποιήσεις.

Ακόμα, παρέχουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις για σχολεία και για επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες σας.