25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών Είναι δικαίωμα σου!​ Το Σύνταγμα και οι Νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλίζουν το δικαίωμα του κάθε πολίτη στη σωματική ακεραιότητα, στην ελεύθερη σκέψη και έκφραση άποψης και στην ίση μεταχείριση και σεβασμό. Ο περί Βίας στην Οικογένεια Νόμος 119(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 212(Ι)/2004, απαγορεύει την άσκηση βίας μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας και ειδικότερα μεταξύ άντρα και γυναίκας πρώην ή νυν συζύγων ή συμβίων. ​Με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο, η άσκηση βίας μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας απαγορεύεται και θεωρείται ποινικό αδίκημα αυξημένης σοβαρότητας. Εάν είστε σε άμεσο κίνδυνο καλέστε το 112 Για ανώνυμη, εμπιστευτική παροχή βοήθειας και υποστήριξης 24/7 καλέστε: Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 1440

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2018: Νέοι και ψυχική υγεία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Half of all mental illness begins by the age of 14, but most cases go undetected and untreated. In terms of the burden of the disease among adolescents, depression is the third leading cause. Suicide is the second leading cause of death among 15-29-year-olds. Harmful use of alcohol and illicit drugs among adolescents is a major issue in many countries and can lead to risky behaviours such as unsafe sex or dangerous driving. Eating disorders are also of concern. Prevention begins with better understanding Much can be done to help build mental resilience from an early age to help prevent mental distress and illness among adolescents and young adults, and to manage and recover from mental illness. Prevention begins with being aware of and understanding the early warning signs and symptoms of mental illness. Parents and teachers can help build life skills of children and adolescents to help them cope with everyday challenges at home and at school. Psychosocial support can be provided in schools and other community settings and of course training for health workers to enable them to detect and manage mental health disorders can be put in place, improved or expanded. Investment by governments and the involvement of the social, health and education sectors in comprehensive, integrated, evidence-based programmes for the mental health of young people is essential. This investment should be linked to programmes to raise awareness among adolescents and young adults of ways to look after their mental health and to help peers, parents and teachers know how to support their friends, children and students. This is the focus for this year’s World Mental Health Day. http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2018/en/